Reikikurssit

Reikin opiskelu tapahtuu vaiheittain, syventävästi. Kursseilla saadaan perustiedot, jonka jälkeen on tärkeä harjoitella säännöllisesti, tehdä itsehoitoa ja meditoida. Harjoittelusta ei kuitenkaan kannata tehdä taakkaa itselleen: hyvällä mielellä mutta sinnikkäästi tehden saa parhaita tuloksia aikaan. 

Viritys = reiju, harmonisointi, vihkimys. Oppilas yhdistetään viritysten avulla parantavaan voimaan. Meillä on aina ollut kyky käyttää tätä voimaa, yhteys siihen on kuitenkin usein kadotettu nykypäivän kiireiden ja vaatimusten alle. 

Reiki 1 -kurssi, ensimmäinen reiki-aste (shoden) 

Reikiä voi oppia käyttämään jo kahden päivän peruskurssin aikana. Kyky kanavoida energiaa siirretään suoraan opettajalta oppilaalle vihkimyksen avulla. Kurssin aikana oppilas yhdistetään aina neljän eri virityksen avulla parantavaan energiaan. Kun viritykset on tehty, yhteys energiaan säilyy koko elämän ajan. Ensimmäisellä kurssilla opetellaan tekemään reikihoitoja itselle ja muille. Kurssilla opetellaan aina käytännössä käsien perus- ja lisäasennot sekä energian tasapainotus. Lisäksi käydään läpi hoitojen vaikutuksia ja reikin eettisiä periaatteita. Kurssilla harjoitellaan myös keskustan, haran, voimaa lisäävä jyoshin-meditaatio. 

Ykköskurssin jälkeen on tärkeä hoitaa itseään säännöllisesti. Oma tasapainottuminen ja vahvistuminen auttavat myös muiden hoitamisessa. 

Reiki 1 -kurssiin sisältyy: 

 • Alkuperäisen reikin historiaa 
 • Reikin eettiset periaatteet 
 • Itsehoito / käytännön harjoittelua 
 • Käsien paikat hoidossa ja niiden psyykkiset vastaavuudet 
 • Muiden ihmisten hoitaminen, käytännön harjoittelua ryhmässä 
 • Reikihoidon tekeminen hoitopöydällä / hoidettavan istuessa 
 • Erilaiset hoitotavat lapsille, selkävaivaisille, raskaana oleville, eläimille 
 • Tunneprosessit ja niiden käsittely 
 • Meditaatio itsehoidossa ja muiden hoitamisessa (Yoshin-meditaatio) 
 • Mahdollisuus kysymysten esittämiseen ja kokemusten vaihtoon 
 • Neljä reiki-vihkimystä jotka jaetaan kahdelle päivälle 
 • Kirjallinen kurssimateriaali 
 • Tietoa reiki-illoista, ja muista reikitapahtumista ympäri Suomea 
 • Mahdollisuus kurssin maksuttomaan kertaamiseen yhdistyksemme opettajilla 
 • Mikao Usui Shiki Ryohon Reiki 1 -tason todistuksen 

1-kurssin hinta on 180 euroa (kurssin pituus kaksi päivää). 

HUOM! Ensimmäisen ja toisen asteen välillä on ehdottomasti oltava odotusaika, vähintään kolmesta neljään viikkoa. 

Reiki 2 -kurssi, toinen reikiaste (okuden) 

Kaksi päivää kestävän kurssin aikana reikihoito tulee riippumattomaksi ajasta ja paikasta. Kurssilla opetetaan perinteisen Usuin reikin kolme symbolia ja niiden eri käyttömahdollisuudet. Lisäksi opetellaan kaukohoito ja mielenhoito. Kakkoskurssin aikana energian virtaus vahvistuu oleellisesti. 

Reiki 2 -kurssiin sisältyy: 

 • Reikisymbolien historia ja syvempi merkitys 
 • Symbolien käyttö kaukohoidossa 
 • Kaukohoidon tekeminen, käytännön harjoittelu 
 • Harjoitellaan erilaisia lähestymistapoja kaukohoidon käyttämiseen: mieli, alitajunta, menneisyys, ihmissuhteet, tilanteet, sairaudet 
 • Symbolien eri käyttötapoja, esimerkiksi esineiden ja asioiden harmonisointi 
 • Symbolien käyttö kontaktihoidossa 
 • Jyoshin-meditaatio hoidossa ja yksinharjoitellessa 
 • Viiden asennon päähoito (vahvasti mielen malleihin vaikuttava hoito jota Mikao Usui itse paljon käytti) 
 • Mahdollisuus kysymysten esittämiseen ja kokemusten vaihtoon 
 • Reiki 2 -tason vihkimys ja seuraavana päivänä kertausvihkimys 
 • Kirjallinen kurssimateriaali 
 • Mahdollisuus kurssin maksuttomaan kertaamiseen yhdistyksemme opettajilla 
 • Mikao Usui Shiki Ryohon Reiki 2 -tason todistuksen 

2-kurssin hinta on 280 euroa ja sen voi maksaa myös osissa. Kurssin pituus kaksi päivää. 

Ensimmäisen ja toisen asteen kurssit ovat tiiviitä ja sisältävät paljon uutta asiaa. Sen vuoksi perinteisessä reikiopetuksessa on sovittu kertaamisesta. Kurssien käyneillä on mahdollisuus osallistua kursseille uudelleen, myös muilla kuin omalla opettajalla. Tämä kertaaminen on pyritty pitämään Suomessa ilmaisena. 

Japanilaiset tekniikat (tavat): 

2-kurssin jälkeen on mahdollista osallistua syventävään koulutukseen johon kuuluu: 

 • Erilaisia reikiin kuuluvia meditaatio- ja hiljentymisharjoituksia, joiden tarkoituksena on lisätä reikin harjoittajan herkkyyttä ja mielen rauhallisuutta 
 • Harjoituksia, joiden avulla lisätään elämänvoiman virtausta omassa tehossa 
 • Mielen hoito- ja harmonisointitekniikoita, joita Mikao Usui itse paljon käytti 
 • Reikin japanilaista filosofiaa 
 • Kontaktihoitotekniikoita ja niiden vaikutuksia 
 • Lisätietoa reikin alkuperäisestä symboliikasta 

Tekniikkakurssin hinta on 210 euroa (kurssi kestää kaksi päivää). 

Nämä Usuin opettamat harjoitukset auttavat myös oman henkisyyden ja todellisen sisäisen viisauden löytämisessä. Tekniikat on tarkoitettu myös lisäämään hoitajan herkkyyttä ja läsnäoloa hoitotilanteessa. Näiden harjoitusten myötä reiki saa juuri sitä syvyyttä, mikä minusta tuntui aiemmin puuttuvan reikin kokonaisuudesta. 

Koska reiki-kurssit meillä Suomessa ovat vain viikonlopun mittaisia, ei tätä kaikkea voi 1- ja 2- kursseilla opettaa. Ei myöskään ole mahdollista omaksua kaikkea reikiin kuuluvaa lyhyessä ajassa. Syventyminen vaatii aikaa, harjoittelua ja asioiden ja ajatusten kypsymistä. 

Kolmas reikiaste (shinpiden): 

Opettaja-aste (master-aste), jonka yhteydessä välitetään tieto siitä, kuinka energian aktivoiminen suoritetaan ja annetaan tieto niin sanotun mestari-symbolin käyttöön. Reikin piiri sulkeutuu. Yhdistyksen suositus on, että koulutus kestää vähintään vuoden ja se annetaan yleensä yksityisopetuksena. Suomessa on nykyään mahdollista suorittaa opettaja-aste myös ilman opetusvelvollisuutta. Kolmannen reiki-asteen eli opettajakoulutuksen käyneillä on oikeus opettaa kaikkia kolmea astetta. Pääsyvaatimuksena Reiki-opettaja koulutukseen on se, että on suorittanut alkuperäisen Mikao Usuin Shiki Reiki Ryohon kurssit tai käynyt kertaamassa ne. Haastattelu sekä odotusaika ovat Japanilaisessa reikissä myös hyvin tärkeitä, koska kyse on pitkäaikaisesta sitoutumisesta ja henkilökohtaisesta yhteistyöstä. 

Reiki-opettajakoulutukseen kuuluu: 

 • Erilaisia Mikao Usuin Reiki Ryoho Gakkain (Usuin elinaikanaan perustama järjestö) käyttämiä alkuperäisiä harjoituksia 
 • Lukuisia osallistumisia oman opettajan pitämille kursseille, eli opettamista opiskellaan seuraamalla todellista opetusta ja vaihtelevia tilanteita 
 • Kahdenkeskisiä opetuspäiviä, joiden aikana käydään läpi edellisten kurssien tapahtumia ja opetustilanteita 
 • Opettajan ja oppilaan väliset vaihtohoidot ja niistä keskustelu 
 • Oppilaan omissa harjoituksissa ja meditaatioissa esiin nousseiden prosessien käsittelyä ja henkilökohtaista opetusta 
 • Myöhemmässä vaiheessa mahdollisuus toimia kursseilla apuopettajana 
 • Kurssimateriaalien käyttö ja soveltaminen käytäntöön 
 • Suorat yhteydet Japaniin ja reikitietous sieltä 
 • Opetuksen tekniikka, kysymys- / vastausprosessointi 
 • Kaikkien alkuperäisen reikin kolmen vihkimystason vihkimysten oikea suoritus ja siirto eteenpäin 
 • Apua kurssien ja mahdollisten reiki-iltojen järjestelyssä 
 • Lopuksi, kun opettaja katsoo oppilaan olevan valmis, toimimaan täysin itsenäisesti ja kykenevän siirtämään eteenpäin reikin alkuperäistä opetusta, seuraa reikin viimeinen vihkimys ja sen myötä kyky vihkiä kaikkia asteita 
 • Mikao Usuin Reiki Ryohon Opettaja-diplomi 
 • Sitoutuminen koulutukseen vähintään vuodeksi 

Katso myös www.usui-reiki-ryoho.fi 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *